کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه : مطالعه بهسازي توربوکمپرسورهای موجود ایستگاه هاي تقویت فشار و تزریق گاز
 • کارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران
 • محل پروژه : اهواز، گچساران، آغاجاری و مارون، خوزستان، ایران
 • مشاور طراحی : شرکت مهندسان مشاور ستیران
 • شروع پروژه : 1389
مشخصات پروژه
 • انجام مطالعات بهسازی 27 ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز جمعاً شامل 88 ردیف توربوکمپرسور برای 25 سال آینده
 • مرور شرایط طراحی و موجود فرآیند و به روز رسانی داده‌های فنی هر یک از ایستگاه‌ها
 • ارائه پیشنهادهای بهسازی فرآیندی در هر یک از ایستگاه‌ها
 • انجام مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های پیشنهادی بهسازی و انتخاب مناسب‌ترین روش
 • ارائه مشخصات فنی و داده‌های لازم برای گزینه برتر بهسازی
 • مشخص نمودن حیطه کار برای چهار پیمانکار EPC منتخب به صورت مجزا
خدمات ارائه شده
 • طراحی مفهومی
 • تعیین روش‌های بهسازی
 • تهیه اسناد مناقصه EPC
فهرست