کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه : مخازن ذخیره‌سازی نفت خام در سایت شماره 2 تنگه فنی
 • کارفرما : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 • محل پروژه : پل‌دختر، لرستان، ایران
 • مشاور طراحی : شرکت مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 138۵-138۴
مشخصات پروژه
 • مخزن نفت خام سقف شناور 260,000 بشکه‌ای
 • 2 مخزن گازوئیل سقف ثابت 70,000بشکه‌ای
 • 2 مخزن بنزین سقف شناور 70,000بشکه‌ای
 • سیستم‌های اطفای حریق، کنترل و F&G
 • تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز
خدمات ارائه شده
 • طراحی پایه
 • تهیه اسناد مناقصه EPC
فهرست