کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه : انبار نفت شیراز
 • کارفرما : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
 • محل پروژه : شیراز، فارس، ایران
 • پیمانکار : مشارکت مهندسان مشاور ستیران و رشد صنعت
 • دوره پروژه : 139۳-138۶
مشخصات پروژه
 • 4 مخزن بنزین سقف شناور با ظرفیت125,000 بشکه
 • 2 مخزن نفت سفید سقف شناور با ظرفیت 75,000 بشکه
 • 4 مخزن گازوئیل سقف ثابت با ظرفیت 75,000 بشکه
 • 32 بازوی بارگیری و تخلیه
 • 32 پکیج اندازه‌گیری جریان
 • 22 پمپ بارگیری و تخلیه
 • سیستم‌های اطفای حریق، کنترل و F&G
 • 5000 مترمربع ساختمان صنعتی
 • 4000 مترمربع سایبان صنعتی
خدمات ارائه شده
 • طراحی پایه
 • طراحی تفصیلی
 • مطالعات ‌زیست‌محیطی
 • خرید و تدارکات کالا
 • ساخت و نصب
 • راه‌اندازی و تحویل موقت
فهرست