کلیات پروژه
مشخصات پروژه
خدمات ارائه شده
کلیات پروژه
 • نام پروژه : انبار نفت چابهار
 • کارفرما : شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
 • محل پروژه : چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران
 • پیمانکار : شرکت مهندسان مشاور ستیران
 • دوره پروژه : 1389-138۴
مشخصات پروژه
 • 4 بازوی بارگیری دریایی بنزین و گازوئیل
 • بازوهای بارگیری در 20 مرکز
 • بازوهای بارگیری JP4 و ATK
 • 3 کیلومتر خط لوله “18‌ انتقال فرآورده از اسکله به محل انبار
 • سیستم‌های اطفای حریق، کنترل و F&G
 • دو مخزن فلزی آب آتش‌نشانی به ظرفیت 25,000 بشکه
خدمات ارائه شده
 • طراحی پایه
 • طراحی تفصیلی
 • خرید و تدارکات کالا
 • ساخت و نصب
 • راه‌اندازی و تحویل موقت
فهرست